Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


overzicht links rechts

Prijskaartje? Eenmalige aankoopsom of huurkoop over 4 schooljaren...

Eenmalige aankoopsom

Deze prijzen zijn inclusief BTW (21%).

Onze prijzen zijn afhankelijk van het aantal leerlingen waarvoor u de software gebruikt. De vermelde prijzen zijn geldig onder voorbehoud en worden na een bestelling bevestigd.

Aantal leerlingen Uurrooster
-250 € 2000
250-400 € 2250
400-800 € 2500
800-1200 € 2750
1200-1600 € 3000

Instellingen met meer dan 1600 leerlingen

Gelieve telefonisch contact op te nemen om concreet uw noden te bespreken. Een prijsofferte zal dan gemaakt worden.

Ons voorstel omvat

 • het recht om onbeperkt in de tijd met de uurroostersoftware te werken zonder bijkomende kosten;
 • de software mag op een onbeperkt aantal PC's gedraaid worden, op eenzelfde schooladres al dan niet in een netwerk en ook thuis bij personeelsleden van de instelling die over een geldige licentie beschikt;
 • het gebruik van een onbeperkt aantal standaard uurrooster-lay-outs die u zelf naar uw wensen kan aanpassen via de meegeleverde MyRo Editor;
 • kleine initiλle aanpassingen op maat aan het standaard printbestand door MyRo zijn inbegrepen in de aankoopprijs, voor zover zij niet meer dan 2u werktijd vergen; grotere aanpassingen op maat worden apart gefactureerd aan € 80 per uur;
 • persoonlijke assistentie exclusief voor uw school bij het maken van het eerste uurrooster, in de MyRo vestiging te 's Gravenbrakel, gedurende maximaal 1 werkdag;
 • gratis deelname aan een bijscholing of opleidingssessie voor MyRo Uurrooster, gedurende 1 jaar op de voorziene data;
 • de mogelijkheid tot gratis downloaden van upgrades en aangepaste documentatie van onze web gedurende 1 jaar;
 • assistentie bij voorkeur per e-mail of voor dringende gevallen telefonisch gedurende 1 jaar.

Uurrooster gecombineerd met examenroostermodule

Indien u gecombineerd met het uurroosterpakket ook de examenroostermodule wenst te gebruiken, betaalt u een eenmalig vast instapbedrag van € 400 bovenop het aankoopbedrag van het uurroosterpakket. U verkrijgt dan een registratie die 1 jaar geldig is en verdere jaarlicenties kan u bekomen in combinatie met een upgradecontract voor het uurroosterpakket. Zie verder.

Uurrooster gecombineerd met reserveringsmodule

Indien u gecombineerd met het uurroosterpakket ook de reserveringsmodule voor lokalen en materiaal wenst te gebruiken, betaalt u een eenmalig vast instapbedrag van € 250 bovenop het aankoopbedrag van het uurroosterpakket. U verkrijgt dan een registratie die 1 jaar geldig is en verdere jaarlicenties kan u bekomen in combinatie met een upgradecontract voor het uurroosterpakket. Zie verder.

Uurrooster gecombineerd met vervangingsmodule ReplaceMe

Indien u gecombineerd met het uurroosterpakket ook de vervangingsmodule ReplaceMe wenst te gebruiken, betaalt u jaarlijks voor een licentie € 250 in combinatie met een upgradecontract voor het uurroosterpakket.

Uurrooster gecombineerd met Puntenboeksoftware

Bij aankoop van ιιn van beide pakketten wordt u de mogelijkheid geboden het andere pakket gratis en vrijblijvend uit te testen. Bij een bestelling gedurende hetzelfde schooljaar van het tweede pakket wordt er € 250 van de som van de aankoopprijzen afgetrokken.

Jaarlijks upgrade- en assistentiecontract na verloop van het opstartjaar

Indien u na het opstartjaar nog verdere upgrades van de software wil kunnen downloaden en eventueel wil gebruik maken van de examenroostermodule en/of reserveringsmodule voor lokalen en materiaal, worden daarvoor volgende prijzen per jaar gehanteerd.

 • Upgradecontract uurroosterpakket, assistentie via mail en telefoon standaard inbegrepen, per jaar: € 350
 • gebruiksrecht examenroostermodule, assistentie via mail en telefoon standaard inbegrepen, per jaar: € 200 bovenop een gewoon upgradecontract uurroosterpakket
 • gebruiksrecht reserveringsmodule lokalen en materialen, assistentie via mail en telefoon standaard inbegrepen, per jaar: € 150 bovenop een gewoon upgradecontract uurroosterpakket
 • gebruiksrecht vervangingsmodule ReplaceMe, assistentie via mail en telefoon standaard inbegrepen, per jaar: € 250 bovenop een gewoon upgradecontract uurroosterpakket

Extra opleiding op maat buiten de standaard opleiding voorzien in het aankoopcontract

 • Extra opleiding op maat van je school en persoonlijk voor je school, in de MyRo vestiging in 's Gravenbrakel, tijdens het aankoopjaar of in de loop van een assistentiecontract: € 250 per halve dag (4u)

Hoe bestellen?

 • U kan telefonisch bestellen op 067 70 90 72.


Huurkoop over 4 jaar


Jaarlijkse bijdrage voor de huurkoop

Aantal leerlingen Uurrooster
-250 € 880
250-400 € 960
400-800 € 1040
800-1200 € 1120
1200-1600 € 1200

Deze prijzen zijn inclusief BTW (21%).

Onze prijzen zijn afhankelijk van het aantal leerlingen waarvoor u de software gebruikt. De vermelde prijzen zijn geldig onder voorbehoud en worden na een bestelling bevestigd.

Instellingen met meer dan 1600 leerlingen

Gelieve telefonisch contact op te nemen om concreet uw noden te bespreken. Een prijsofferte zal dan gemaakt worden.

Ons voorstel omvat

 • het recht om na betaling van de jaarlijkse bijdrage 1 jaar met onze software te werken;
 • het recht om na 4 opeenvolgende jaarlijkse betalingen onbeperkt in de tijd met onze software te werken zonder verdere kosten;
 • de software mag op een onbeperkt aantal PC's gedraaid worden, op eenzelfde schooladres al dan niet in een netwerk en ook thuis bij personeelsleden van de instelling die over een geldige licentie beschikt;
 • het gebruik van een onbeperkt aantal standaard uurrooster-lay-outs die u zelf naar uw wensen kan aanpassen via de meegeleverde MyRo Editor;
 • kleine initiλle aanpassingen op maat aan het standaard printbestand door MyRo zijn inbegrepen in de eerste huurkoopperiode, voor zover zij niet meer dan 2u werktijd vergen; grotere aanpassingen op maat worden apart gefactureerd aan € 80 per uur;
 • persoonlijke assistentie exclusief voor uw school bij het maken van het eerste uurrooster, in de MyRo vestiging te 's Gravenbrakel, gedurende maximaal 1 werkdag;
 • gratis deelname aan een bijscholing of opleidingssessie voor MyRo Uurrooster tijdens het jaar waarvoor de bijdrage betaald werd, op de voorziene data;
 • de mogelijkheid tot gratis downloaden van upgrades en aangepaste documentatie van onze web tijdens het jaar waarvoor de bijdrage betaald werd;
 • assistentie per e-mail of voor dringende gevallen telefonisch tijdens het jaar waarvoor de bijdrage betaald werd.

Uurrooster gecombineerd met examenroostermodule

Indien u gecombineerd met het uurroosterpakket ook de examenroostermodule wenst te gebruiken, betaalt u bovenop het eerste huurkoopbedrag een eenmalig vast instapbedrag van € 400 tijdens het eerste huurkoopjaar. U verkrijgt dan een registratie die 1 jaar geldig is.

Wenst u de examenroostermodule verder te gebruiken tijdens de volgende huurkoopjaren, wordt daarvoor per huurkoopperiode € 200 extra aangerekend.

Uurrooster gecombineerd met reserveringsmodule voor lokalen en materiaal

Indien u gecombineerd met het uurroosterpakket ook de reserveringsmodule voor lokalen en materiaal wenst te gebruiken, betaalt u bovenop het eerste huurkoopbedrag een eenmalig vast instapbedrag van € 250 tijdens het eerste huurkoopjaar. U verkrijgt dan een registratie die 1 jaar geldig is.

Wenst u de reserveringsmodule verder te gebruiken tijdens de volgende huurkoopjaren, wordt daarvoor per huurkoopperiode € 150 extra aangerekend.

Assistentie en upgrades

Tijdens de 4 jaren waarvoor er jaarlijkse bijdragen betaald worden, is de assistentie via mail en voor dringende gevallen per telefoon en het downloaden van upgrades voor het uurroosterpakket in de bijdragen verrekend. Indien u na die 4 jaren nog verdere upgrades van de uurroostersoftware wil kunnen downloaden en eventueel wil gebruik maken van de examenroostermodule en/of reserveringsmodule voor lokalen en materiaal, worden daarvoor volgende prijzen per jaar gehanteerd.

 • Upgradecontract uurroosterpakket, assistentie via mail en telefoon standaard inbegrepen, per jaar: € 350
 • gebruiksrecht examenroostermodule, assistentie via mail en telefoon standaard inbegrepen, per jaar: € 200 bovenop een gewoon upgradecontract uurroosterpakket
 • gebruiksrecht reserveringsmodule lokalen en materialen, assistentie via mail en telefoon standaard inbegrepen, per jaar: € 150 bovenop een gewoon upgradecontract uurroosterpakket

Extra opleiding op maat buiten de standaard opleiding voorzien in het huurkoopcontract

 • Extra opleiding op maat van je school en persoonlijk voor je school, in de MyRo vestiging in 's Gravenbrakel, tijdens de periode van het huurkoopcontract of in de loop van een assistentiecontract: € 250 per halve dag (4u)

Hoe bestellen?

 • U kan telefonisch bestellen op 067 70 90 72.

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap