Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


overzicht links rechts

Tot nu toe

  • tellen en hertellen uw leerkrachten punten op een rekenmachine of ontwerpen de computergebruikers onder hen rekenbladen om hun punten geteld te krijgen. Enig inzicht is daarbij nodig, want sommige leerlingen legden bepaalde overhoringen niet af, trimestertotalen dienen gemaakt, medianen of gemiddeldes berekend enz...
  • schrijven of tikken ze de nodige cijfers nog eens over en schrijven ze het nodige commentaar over dat ze misschien thuis in een tekstverwerker ingetikt hadden.

Wij bieden u

een pakket ontworpen op maat van de leerkracht die er op verschillende niveaus kan mee werken. Het vermijdt dat de leerkracht zelf rekenbladen moet ontwerpen om zijn punten geteld te krijgen. De leerkracht die dat wenst kan er voor zorgen dat door één keer alle cijfers van al zijn overhoringen in te tikken, voorzien van het nodige commentaar, al zijn tel- en schrijfwerk tot het verleden behoort. Klasoverzichten en rapporten worden immers aangemaakt op basis van het puntenboekje van de individuele vakleerkracht.

Vandaar adviseren wij u

al uw leerkrachten zelf hun punten te laten intikken in hun individueel puntenboekje. Steeds opnieuw merken we dat dit op korte termijn lukt, ook al vreesde men reacties van bepaalde 'conservatieve' leerkrachten. Ervaring leert ons dat enkele gemotiveerde leerkrachten snel collega's kunnen motiveren. ...en conservatieven worden soms al vlug echte fanatiekelingen ! Het is belangrijk dat er één of twee personen op school als verantwoordelijke worden aangeduid voor het beheer van het systeem. Zij fungeren als tussenschakel tussen het volledige leerkrachtenkorps en MyRo. Bij de minste vraag of probleem contacteren zij MyRo en weten zich vanaf de installatie van de software stevig geruggesteund!

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap