Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


overzicht links rechts

Tutor voor online briefwisseling met invulformulieren

Troeven van MyRo Tutor

In de loop van een schooljaar is er heel wat praktische briefwisseling met ouders en leerkrachten. Het is zowel voor ouders als voor leerkrachten handig dat de informatie gemakkelijk op elk moment kan geraadpleegd worden. Via Tutor kan de volledige briefwisseling met antwoordstrookjes gedigitaliseerd worden.

Brieven voor de leerlingen en ouders kunnen gemakkelijk ter info ook ter beschikking gesteld worden van de betrokken vakleerkrachten of klassenleraars.

  • Via 1 of meerdere Tutor puntenboekjes kan je boodschappen opstellen met invulvelden en bijlagen, die gepubliceerd worden op MyRo Online.
  • De bestemmelingen kunnen klassen, leerlingen en/of leerkrachten zijn.
  • De boodschappen kunnen met een link naar MyRo Online doorgemaild worden naar alle bestemmelingen of een selectie ervan.
  • Je kan een herinnering sturen naar wie nog niet gereageerd heeft.
  • De antwoorden van de gebruikers kunnen bekeken, afgedrukt of geëxporteerd worden in statistiek pagina's.
  • Je kan nauwkeurig regelen tot wanneer boodschappen online moeten staan en in welk tijdsinterval er kan gereageerd worden.
  • Je kan werken met een systeem van verantwoordelijke ouder om te laten antwoorden met ouderlijke verantwoordelijkheid op bepaalde vragen, bijvoorbeeld toestemming om aan actviteiten deel te nemen.
  • Allerlei keuzelijsten zijn mogelijk in de formulieren, bijvoorbeeld ook keuzelijsten met beperking op het aantal gebruikers die voor een item kunnen kiezen. Denken we aan de organisatie van een sportdag of een feestactiviteit waarop je helpende handen nodig hebt op verschillende posten.

Hieronder zie je op MyRo Online een algemeen tutor-dossier onder de rubriek Algemeen waarop een ouder verondersteld wordt te antwoorden. Gezien in onderstaand beeld de leerling aangemeld is, merk je dat er geen Verzend knop beschikbaar is. Er wordt ook expliciet vermeld dat enkel een verantwoordelijke kan antwoorden.

Prijskaartje

De onderstaande prijzen zijn BTW inclusief. Gebruik van het LVS veronderstelt dat de school werkt met MyRo Puntenboek, eventueel zonder online publicatie van resultaten.

  • Opstartkost van € 250 met, indien gewenst, een opleiding van een halve werkdag in de MyRo vestiging.
  • Vanaf het eerste schooljaar jaarlijks € 250 voor gebruik van de software, upgrades en assistentie.

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap