Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


overzicht links rechts

Troeven van het uurroosterpakket

Het uurroosterproces van opdrachtenverdeling tot een geplaatst uurrooster met pauzetoezichten en wachtbeurten

 • Dit Windows pakket beheert het grote uurroosterbord nu op je computer in Windows lay-out;
 • De vakken, klassen en lesopdrachten van leerkrachten worden heel overzichtelijk ingetikt, alsook de lokalen met uitwijklokalen, eventueel afgelegen gebouwen met de nodige verplaatsingstijd;
 • Het pakket beschikt over een lesopdrachtenmodule, waarmee de directie op een visuele manier de lesopdrachten kan verdelen. Ondertussen houdt men zicht op de nodige alsook de voorlopig toegekende opdracht van elke leerkracht en kan men berekeningen met opdrachtbreuken uitvoeren. De opdracht van een leerkracht wordt op noemer 10 000 uitgeteld;
 • Gegevens kunnen in verschillende bestanden ingevoerd worden en daarna samengevoegd tot één bestand;
 • De vaste tijdwensen van leerkrachten, klassen, vakken worden in groen en rood gekleurd op een weekoverzicht;
 • Lessen die tegelijkertijd moeten plaats vinden kunnen snel aan elkaar gekoppeld worden;
 • Het automatisch plaatsingsalgoritme werkt zeer snel en onderbreekt tijdelijk bij probleemsituaties om u meteen te laten ingrijpen. Er zijn immers altijd tegenstrijdigheden die enkel door u opgelost kunnen worden. Op deze wijze komt u snel tot een volledig geplaatst uurrooster.
 • En dan is er de grote vrijheid om met de muis te schuiven op het uurroosterbord.
  Zo kunnen we u, indien gewenst, laten puzzelen op een manier die volledig aanleunt bij het manueel uurroosteren. Dit gebeurt door met de muis te schuiven op een vakjesbord, terwijl de computer uw redeneringen controleert op fouten en u regelmatig waarschuwt. Op die manier bent u er zeker van dat het volledig geplaatste uurrooster volledig naar uw zin kan afgewerkt worden.
 • Indien gewenst, kunnen ook wachtbeurten en pauzetoezichten mee geroosterd worden;
 • Geen ellenlange redeneringen meer in uw hoofd, u voert ze uit op de computer;
 • Verkeerde redenering gemaakt, geen probleem, heel de redenering kan teniet gedaan worden;
 • U kan tijdens het manueel schuiven handig gebruik maken van wisselalgoritmes;
 • Geen potlood en gom meer nodig om tijdens het opstellen voorlopige uurroosters bij te houden;
 • De computer houdt de boekhouding bij van lokaalbezetting, voorlopige uurroosters van de klassen en leerkrachten;
 • Geen schrijfwerk of intikwerk meer achteraf;
 • Het aantal afdrukfaciliteiten is groot en is op maat aanpasbaar;
 • Uurroosters van klassen, leerkrachten en lokalen kunnen ook geëxporteerd worden naar htm of XML bestanden, wat interessant is voor publicatie op webruimte; ook exports op maat zijn mogelijk;
kortom het pakket dat vrijheid en ervaring van de uurroosterploeg combineert met het vernuft van een computer.

MyRo examenrooster gecombineerd met MyRo Uurrooster

Sommige scholen maken via MyRo Uurrooster een examenrooster, wat perfect mogelijk is in het geval dat de toezichters voor een examen over het algemeen samenvallen met de lesgevers zelf. Het volstaat dan over wat aangepaste lay-outs te beschikken om de examenroosters te kunnen afdrukken. De aparte module MyRo Examenrooster anderzijds laat toe om onderscheid te maken tussen de lesgever die het examen opstelt en de toezichter(s). Er wordt tijdens het plaatsen van de toezichten automatisch rekening gehouden met de eventuele lessen die sommige collega's nog geven in andere jaren of graden. Er zit m.a.w. een koppeling tussen MyRo Examenrooster en je actuele uurroosterbestand

Bepaling aantal toezichten per collega: Standaard wordt er per cursus die een leerkracht geeft in het gekoppelde uurroosterbestand, rekening gehouden met de lengte van de examenreeks in die klas en met de opdrachtbreuk van de betrokken cursus. Het feit dat men mondelinge examens heeft, veel te verbeteren heeft, enz... kan ook in rekening gebracht worden via extra parameters.

MyRo online reserveringsmodule gecombineerd met MyRo Uurrooster

Het online reserveringssysteem laat je toe het uurrooster up te loaden op een MyRo webserver. Collega's kunnen dan via een login lokalen reserveren op momenten dat die niet in gebruik zijn door het uurrooster. Ook materiaal kan gereserveerd worden.

Gratis uittesten kan via Reservering test. De login 'demo' en zelfde wachtwoord loggen je in als standaard gebruiker. De login 'klas' en zelfde wachtwoord logt je in als raadpleger van alle reserveringen, die ook zelf eigen reserveringen kan uitvoeren. Om te vermijden dat je als tester alle invoerparameters kan wijzigen, is er geen beheerders testlogin voorzien.

 • Alle items (lokalen, materiaal) kunnen voorzien worden van de nodige info.
 • Lokalen of materialen kunnen gegroepeerd worden, zodat reservatie van een volledige groep in 1 keer mogelijk is.
 • Reserveren kan voor 1 of meerdere lesuren of op datum voor een gewenste periode.
 • Een eigen lokaal kan desgewenst vrijgegeven worden bij reservatie van een ander lokaal.
 • Conflicten in de reservering in geval van upload van een nieuw uurrooster worden gerapporteerd aan de beheerders en kunnen desgewenst automatisch gemaild worden naar betrokkenen.
 • Er zijn 3 beveiligingsniveaus:
  • standaard gebruiker die kan reserveren en de eigen reserveringen raadplegen
  • raadpleger die alle reserveringen kan raadplegen, maar niet aanpassen
  • beheerder met rechten om reserveringen te wijzigen, lokalen te reserveren die in feite in gebruik zijn door het uurrooster, invoergegevens te beheren enz...

MyRo Puntenboek gecombineerd met MyRo Uurrooster

Het uurroosterpakket kan gekoppeld worden aan het Puntenboekpakket. De invoer van de lesopdrachten is uitwisselbaar, zodat na import van het uurroosterbestand meteen puntenboekjes op maat beschikbaar zijn voor de collega's. Rapporten en overzichten zijn op maat van de school afdrukbaar.

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap