Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


overzicht links rechts

MyRo Puntenboek: je puntenboek- en rapportsysteem met lay-outs op maat, online publicatie en integratie met andere platformen

Een performant rekensysteem

Alle leerkrachten beschikken over een kant en klaar puntenboekje om alle cijfers, codes, attitudes, competenties en vakcommentaren met spellingscontrole in te verwerken.

Al de berekeningen gebeuren simultaan tijdens het intikken en de leerkrachten beschikken steeds over het overzicht van hun resultaten over het volledig schooljaar.

Vanuit de puntenboekjes kan er onmogelijk per vergissing geknoeid worden aan de rekenmodellen van de school, namen van klassen, leerlingen enz...

De afdrukmodule laat toe lay-outs op maat af te drukken en ook projectielay-outs voor de webbrowser te genereren.

De leerkracht kan daar bovenop zelf al het nodige rekenwerk instellen op eigen toetsen, taken, schriftelijke beurten, ... zodat het gebruik van een apart rekenblad totaal overbodig wordt.

Vanuit het eigen puntenboekje zijn al de klasoverzichten die de school wil publiceren opvraagbaar.

Meerdere collega's kunnen eenzelfde puntenboekje delen, bijvoorbeeld voor co-teaching.

MyRo Puntenboek is zowel thuis als op school een lokale applicatie die zich automatisch connecteert met een webserver, in geval men online is. Indien gewenst kan er ook offline gewerkt worden.

MyRo Puntenboek is beschikbaar voor Windows, MAC en kan op elke tablet of GSM gedraaid worden (Android, iPad of Windows).

Online publicatie van resultaten en integratie met andere platformen

Indien de school dat wenst, worden toetsen, rapportcijfers en rapporten in PDF gepubliceerd op MyRo Online voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Voor leerkrachten is er automatische toegang voorzien vanuit hun puntenboekje.

Ook periodieke mailings van resultaten zijn mogelijk.

Integratie tussen MyRo Online en andere platformen is voorzien.

  • Google classroom en Microsoft Class notebook 'vullen' met MyRo klassen, leerlingen en cursussen.
  • Inloggen op MyRo Online met Google of Office 365 account
  • Doorlinken naar MyRo Online vanuit Smartschool zonder login vraag.

Prijskaartje

De onderstaande prijzen zijn BTW inclusief.

  • Eenmalige opstartkost € 750 met een opleiding van een volledige werkdag in de MyRo vestiging.
  • Jaarlijkse kost vanaf eerste schooljaar € 1 per leerling, met een minimum van € 700 en een maximum van € 1150 voor gebruik van de software en webserver, upgrades en vlotte assistentie via mail en telefonisch.
  • FACULTATIEF: € 90 per uur voor ontwikkeling van lay-outs op maat door MyRo.
  • FACULTATIEF: € 250 per schooljaar voor MyRo Online voor publicatie online van toetscijfers en rapporten.

Online demo's van het persoonlijk puntenboekje

DEMO: Eigen toets aanmaken
Eigen toets aanmaken
DEMO: Attitudes
Attitudes
DEMO: Commentaar tikken
Commentaar tikken
DEMO: Maxima en gewichten
Maxima en gewichten
DEMO: Internet verzending
MyRo Puntenboek en Internet

Afdrukken en online publiceren van rapporten, deliberatie overzichten op maat

De afdrukmodule laat lay-outs of exports toe volledig op maat. Een groot aantal voorbeeld lay-outs staan ter beschikking en kan je zelf aanpassen aan de hand van een handleiding. Indien gewenst wordt een offerte opgemaakt om je ontwerp volledig door MyRo op maat te laten ontwikkelen.

Met lay-out wordt naast de individuele leerlingenrapporten, ook klasoverzichten, deliberatielijsten, projectiemogelijkheden en webrapporten bedoeld.

Invoer basisgegevens

In de invoermodule kunnen de namen van leerlingen, klassen en leerkrachten eenvoudig geďmporteerd worden vanuit de meest gebruikte administratiepakketten.

De opdrachten van de leerkrachten tik je op een overzichtelijke en snelle manier in.

Indien je ook beschikt over MyRo Uurrooster, worden de lesopdrachten ingelezen van het uurrooster.

Bij opdrachtwijzigingen tijdens het schooljaar is er automatische transfer van gegevens voorzien tussen puntenboekjes.

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap