Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


overzicht links rechts

Een leerlingvolgsysteem via MyRo Puntenboek

Ambitie: een performant leerlingvolgsysteem

Het puntenboek- en rapportsysteem van MyRo heeft al vele jaren aangetoond dat het zich plooit op ieders maat. Het volgsysteem is MyRo Puntenboek daarin gevolgd.

Leerlingen goed opvolgen hangt natuurlijk in de eerste plaats af van het engagement van de begeleidende personen. Een geÔnformatiseerd volgsysteem laat u toe om de informatiestroom daaromtrent beheerbaar te maken. De essentie van een goed volgsysteem bestaat erin om de info snel en gericht te kunnen intikken, raadplegen, filteren en afdrukken. Alle mogelijke randinformatie, zoals contactgegevens, foto, de actuele resultaten, de schoolloopbaan met attestering en beknopt overzicht van resultaten, met snel opvraagbaar zijn. Problemen met leerlingen moeten vlot opvolgbaar zijn, via een systeem dat zelf de nodige waarschuwingen genereert naar de personen die als opvolger van een probleem aangeduid werden.

Men heeft al snel de neiging tijdens klassenraden gesprekken over een leerling als ťťn massa tekst in te tikken, waar men later niets concreets mee aanvangt. Het MyRo volgsysteem wil een tool zijn die het volgen van leerlingen via gerichte acties stimuleert en die alle leerkrachten actief betrekt bij het begeleidend werken met leerlingen.

Tijdens demosessies van MyRo Puntenboek zal het volgsysteem mee belicht worden. MyRo kan met u meedenken over de noden van uw volgsysteem en biedt werksessies aan, bijvoorbeeld ter voorbereiding van pedagogische studiedagen.

Kenmerken van het MyRo leerlingvolgsysteem

 • In de invoermodule kunnen verschillende categorieŽn van commentaren voorzien worden met eventuele deelstructuren. Denken we aan een rubriek medische info met deelstructuur behandelende arts, LO-lessen, uitstappen, enz... zodat de info later goed gestructureerd kan opgezocht worden. Zo kan u bijvoorbeeld de vertrouwelijke medische info beperkt laten raadplegen door bevoegde personen, maar de medische info die van belang kan zijn tijdens schooluitstappen wel publiek maken voor alle betrokken leerkrachten. U kiest zelf de eigen structuur van het volgsysteem. Op deze categorieŽn kan beveiliging op maat voorzien worden in de invoermodule.
 • Tal van filter- en opzoekmogelijkheden zijn voorzien om snel info te raadplegen en te sorteren en desgewenst af te drukken.
 • Het is snel zichtbaar welke info vanaf een bepaalde datum aangepast of bijgevoegd werd.
 • Via het persoonlijk puntenboekje worden boodschappen getoond indien een probleem moest opgevolgd worden door betrokken leerkracht en dat nog niet gebeurd is.
 • In het volgsysteem is het ook mogelijk snel toegang te hebben tot
  • de volledige resultaten van een leerling van het actuele schooljaar.
  • de foto van een leerling. Koppeling met de foto-invoer van de administratiepakketten Wisa of Informat is voorzien.
  • de adminstratieve gegevens van een leerling. Denken we aan contactgegevens (adres, telefoon, GSM, mail), gegevens ouders, middagpas, afwezigheden, enz... U kiest welke velden vanuit de administratiepakketten Wisa of Informat moeten opgehaald worden.
  • een overzicht van resultaten en attestering van een leerling van de volledige schoolloopbaan.
  • de online ruimte van een leerling, indien de school met de MyRo online ruimte werkt voor raadplegen van resultaten, rapporten in PDF.

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap