Samen streven naar de perfectie
Software ontwikkeling voor Windows® en consultancy


Nieuwe klas- en leerling online vanaf Puntenboek 5.011

Vanaf versie 5.011 openen de overzichten zich niet meer in een webbrowser, maar in het eigen puntenboekje en is de faciliteit ook offline beschikbaar en ook in het netwerk op school. Indien je bij opstart van een puntenboekje niet online bent en bevestigt dat je offline wil werken, worden de overzichten getoond zoals je ze de laatste keer online geraadpleegd hebt op betrokken PC. Je ziet de datum van laatste aanpassing van het overzicht vermeld staan in de titelbalk van het overzicht.

Hoe een klasoverzicht van 1 rapport praktisch raadplegen vanuit een puntenboekje?

 • Klik voor een bepaalde leerling in een rapportkolom waarvan je het klasoverzicht wenst te zien en kies het menu 'Beeld Klasoverzicht' of gebruik het icoontje 'Toon klasoverzicht' . Het icoontje is enkel actief in een puntenkolom en niet in de hoofding van een kolom.
 • Het klasoverzicht van betrokken klas en rapport opent zich dan in een tweede venster van je eigen puntenboekje.
 • Indien er geen klasoverzicht beschikbaar gesteld is, wordt dat gemeld.
 • Je kan meerdere overzichten oproepen, waarbij ze in hetzelfde nieuwe venster te zien zijn en je via tabs kan navigeren van het ene overzicht naar het andere.
 • De blauwe blokjes geven commentaar aan, net zoals in je puntenboekje. Dubbelklik erop om het te consulteren.
 • Via het Beeld Commentaren menu of de Commentaren icoontjes met de C kan je van het volledige overzicht, ofwel voor een rij of kolom van dit overzicht de commentaren opvragen, waarna die openspringen in een derde venster van je puntenboekje. Merk op dat de verticale of horizontale streep of de combinatie van beide strepen in de icoontjes, respectievelijk op de commentaren doelt van een kolom, een rij of de volledige lesgroep. Deze commentaren icoontjes werken ook op je eigen lesgroepen en niet enkel voor de overzichten.
 • KopiŽren en plakken van commentaar naar een commentaarveld van je eigen lesgroepen is perfect mogelijk. Op die manier kan een klassenleraar heel vlot vakcommentaren gebruiken om een klassenraad commentaar op te stellen.
 • Via 'Extra Opties' in je eigen puntenboekje, kan je de breedte en hoogte van de cellen regelen, alsook de statistieken, zowel op het scherm als voor de afdruk. Deze opties gelden ook voor de online overzichten. Indien je deze opties wil aanpassen, is het noodzakelijk dit te doen vooraleer je een online overzicht opent in een Puntenboek sessie. Eens een online overzicht geopend werd, blijven de overzichten tijdens dezelfde sessie getoond worden met dezelfde opties.
 • Wees niet ongerust indien de laatst ingetikte punten niet meteen in een klasoverzicht te zien zijn. Indien een puntenboekje op school succesvol opgeslagen is, ofwel ingelezen van diskette of pen ofwel thuis of op een losstaande PC de boodschap gegeven heeft dat de verzending succesvol is, zullen ze wel mettertijd verschijnen in het overzicht online. De snelheid waarmee dat gaat, hangt af van de werking van de synchronisatiemodule op school. Deze kan om het kwartier draaien dag en nacht, maar Indien die bijvoorbeeld 's nachts niet draait in jouw school, zal je aanpassingen die je 's avonds doet niet meteen terugvinden in een klasoverzicht.

Hoe een leerlingoverzicht met meerdere rapporten praktisch raadplegen vanuit een puntenboekje?

 • Klik in de rij van een leerling waarvan je het leerlingoverzicht wenst te zien en kies het menu 'Beeld Leerling overzicht' of gebruik het icoontje 'Puntenoverzicht leerlingen'.
 • Het overzicht van betrokken leerling opent zich dan in een tweede venster van je eigen puntenboekje. Alle kolommen waarvoor er punten of commentaren online beschikbaar zijn, worden getoond.
 • Je kan meerdere leerlingoverzichten oproepen waarbij ze in hetzelfde nieuwe venster te zien zijn en je via tabs kan navigeren van het ene overzicht naar het andere.

Opmerkingen en vragen zijn steeds welkom. Stuur ons een boodschap